Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel

HerBio spol. s r.o., se sídlem V Šipce 653 / 8, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 864 u rejstříkového soudu v Plzni.
Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 40523551
DIČ: CZ40523551
(dále jen "dodavatel")
 

Provozovna

Provozní doba a adresa provozovny je uvedena v sekci Kontakty.
 

Kontaktní údaje

Telefon: +420 377 235 414
Fax: +420 377 235 414
Email: info@herbio.cz
 

Číslo účtu pro bezhotovostní platby

Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 100 300 8061 / 5500 (IBAN CZ48 5500 0000 0010 0300 8061)

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.herbio.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků si může ověřit v bodě Doprava zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
 

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do expedice - potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.
V případě, že dodavatel není schopen vybavit objednávku zákazníka, a to zcela, nebo z části, pak se zavazuje kontaktovat zákazníka a domluvit se na dalším postupu. V případě, že zákazníka nelze kontaktovat, vyhrazuje si dodavatel právo objednávku, kterou nelze zcela vybavit, zrušit. V případě, že lze vybavit jen část objednávky, vyhrazuje si dodavatel právo zrušit jen část objednávky, má-li na tom zákazník zájem.

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "expedice - potvrzení objednávky". Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje, nikoliv pro osobní odběr zboží.
 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravcem, obvykle do 1-2 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
 

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Na Slovensko a do jiných států zboží nezasíláme. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v bodě Doprava zboží.
 

Způsob uhrazení ceny za zboží

Kupní cenu je možné uhradit osobně v provozovně dodavatele nebo dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.
 

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů jsou uvedeny v bodě Doprava zboží.
 

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Doprava zboží

Osobní odběr

Osobní odběr je možné provést v kamenné provozovně, která je uvedena v sekci Kontakty. Při osobním odběru je možné zboží zaplatit pouze hotově. Osobní odběry nejsou nijak zpoplatněny.
Při osobním odběru zboží se, prosíme, prokažte číslem Vaší objednávky. Zrychlíte tak vyřízení objednávky.
 

Expresní balíková doprava - PPL CZ s.r.o. – Professional Parcel Logistic

Doprava zboží (poštovné) je zpoplatněna částkou 108,- Kč.

Balné zboží je zpoplatněno částkou 36,- Kč.

Při platbě dobírkou je účtován dobírkový poplatek v částce 39,- Kč.

Než k vám přijede dodávka PPL, bude Vás řidič sám kontaktovat na uvedeném telefonním čísle, aby Vám oznámil, že Vám veze zásilku. Zboží vám bude standardně doručeno následující pracovní den po expedici v čase 8:00 – 18:00 hod.
 
Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky.
Zboží můžete v současnosti zaplatit pouze dobírkou v momentě předání zboží a to jak v hotovosti, tak kreditní kartou.
 
Reklamace škody vzniklé na přepravované zásilce
Pokud jsou při přejímce zjištěny zjevné vady, požadujte od řidiče písemný záznam v okamžiku doručení. Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad. Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, bez odkladu nám oznamte skryté poškození zásilky a vyžádejte si sepsání zápisu o škodě. Oznámení však učiňte nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po jejím rozbalení.
 

5. Osobní odběr zboží

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.
Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu následného pracovního dne od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Informace ohledně ochrany osobních údajů spotřebitele najde zákazník v sekci Ochrana dat.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.herbio.cz stejně jako ve své provozovně nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.