Ecover: Tekutý prací prostř. na černé prádlo 1L

Další obrázky

Ecover: Tekutý prací prostř. na černé prádlo 1L

Není skladem
235 Kč
 
 
5412533419764

Přírodní prací prostředek ideální k praní černého a tmavého prádla na 30 - 40 °C

Prádlo vypere a zároveň obnovuje a chrání jeho barvu. Je vhodný pro praní v pračce i ruční praní. Vhodný pro praní vlny. S příjemnou vůní limetky, lotosu a santalového dřeva. Účinné složení na rostlinné bázi s biologicky rozložitelnými složkami, šetrné k pokožce člověka i životnímu prostředí. Dermatologicky testováno na citlivou pokožku. Netestováno na zvířatech. Recyklovatelný obal. Vhodné pro septiky.

Složení

5-15 %: neiontové povrchově aktivní látky, < 5 %: mýdlo, aniontové povrchově aktivní látky, parfémy. Ostatní: voda, denaturovaný alkohol, chlorid sodný, trinatrium-citrát, polymer inhibitoru přenosu barviva, kyselina citronová. 

VAROVÁNÍ/POZOR H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.