Užitečné stránky

Vyhledávání éček
http://www.zdravapotravina.cz/ecka

Databáze složení potravin ČR
http://www.nutridatabaze.cz

Kalorické tabulky potravin
http://www.kaloricketabulky.cz 

 

 

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
http://www.pro-bio.cz

Liga ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství
http://www.biospotrebitel.cz

Acres, nejstarší severoamerický časopis zabývající se bio zemědělstvím.
http://www.acresusa.com

Agro Eco, mezinárodní společnost poskytující konzultace v oboru bio zemedělství a v dalších přidružených oborech.
http://www.agroeco.nl

Italská asociace pro bio zemědělství.
http://www.aiab.it

Biological Farmers of Australia, největší australská asociace v oblasti bioproduktů.
http://www.bfa.com.au

Agency Bio je veřejně prospěšná organizace, která sjednocuje francouzská ministerské resorty zemědělství, výživy, rybaření, ekologie a udržitelného rozvoje (MEDD).
http://www.agencebio.org

BIO AUSTRIA, organizace pro rakouské bio farmáře.
http://www.bio-austria.at

Bio-info je internetový informační portál, jež poskytuje nezávislé fórum pro výměnu praktických informací, myšlenek a zkušeností, které pomáhají udržovat trvalý růst produkce, výroby a prodeje biopotravin a dalších ekologických produktů – biokosmetiky, biotextilu a ekodrogerie, v České republice.
http://www.bio-info.cz

Online časopis o obchodu s bioprodukty.
http://www.bio-markt.info

Informační centrum pro výrobce a držitele licence Swiss organic label.
http://www.bio-suisse.ch

BIOFACH, největší veletrh bioproduktů na světě.
http://www.biofach.de

Informace pro spotřebitele bio výrobků.
http://www.bioinfo.at

CGIAR - Consultative Group on International Agricultural Research
http://www.cgiar.org

Výzkumný institut bio zemědělství FiBL.
http://www.fibl.org

The International Federation of Organic Agriculture Movements - IFOAM. Mezinárodní federace bio zemědělství.
http://www.ifoam.org

Natural Products Association je největší a nejstarší národní nezisková organizace věnující se bio průmyslu.
http://www.naturalproductsassoc.org

Ökolandbau, informační portál o bio průmyslu provozovaný německým ministerstvem pro ochranu zákazníka, výživu a zemědělství.
http://www.oekolandbau.de

The Organic Farming Research Foundation je nezisková nadace, jejímž cílem je sponzorovat výzkum technik používaných v bio zemědělství.
http://www.ofrf.org

Organic-research, on-line přístup k vědeckým výzkumům v oblasti bio zemědělství.
http://www.organic-research.com

Ukrajinská federace zaměřená na bio zemědělství.
http://www.organic.com.ua

Organic Consumers Association bojuje za zdravé jídlo, bio zemědělství, rovný trh a za udržitelný rozvoj.
http://www.organicconsumers.org

The Soil Association, britská certifikační společnost zabývající se bio zemědělstvím a jeho produkty.
http://www.soilassociation.org

Nadace Ekologie a Zemědělství (SÖL) je po čtyřicet let aktivní ve vývoji přírodního zemědělství.
http://www.soel.de

GreenFacts, belgická nezisková organizace zabývající se publikováním fakt o zdraví a o životím prostředí.
http://www.greenfacts.org

Týdenní shrnutí novinek z oblasti životního prostředí.
http://www.greenclippings.co.za

 

Databáze bezlepkových výrobků
http://www.potravinybezlepku.cz

Společnost pro bezlepkovou dietu
http://celiak.cz

Sdružení celiaků
http://celiac.cz


http://celiaclubplzen.webnode.cz